Osobný tréning s trénerom
13€ / 60 minút
Cvičenie predoperačné a pooperačné stavy
15€ / 60 minút
Osobný tréning s trénerom 10 x
115€
Cvičenia vo dvojici s trénerom 10 x
200€
SM systém – bolesť chrbtice
10€ / 30 minút
Tréning EMS NT
20€ / 30 minút
Tréning EMS NT - 5+1 zdarma
100€ / 180 minút
Tréning EMS NT – vo dvojici
30€
Požičanie NT obleku
5€