Kavitácia
30€/20 minút
Kavitácia 5x
125€/100 minút